Engelse les

Wellicht weet uw kind al dat het naar tweetalig voortgezet onderwijs wil, of juist niet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat uw zoon/dochter deze keuze nog niet heeft gemaakt of misschien zelfs denkt dat het dat niet zou kunnen… Om deze deur in ieder geval open te zetten voor alle kinderen is er voor groep 7 en 8 leerlingen de mogelijkheid Engelse les te volgen. Met meer kennis van de Engelse taal en meer zelfvertrouwen kan een weloverwogen keuze worden gemaakt om wel of niet naar tweetalig vervolgonderwijs te gaan.

In het najaar start een serie lessen die zich op vlag2basisaspecten van de Engelse taal richt, zoals het uitbreiden van de woordenschat en het gebruik van werkwoorden. Nadruk ligt op het spreken in het Engels, zodat kinderen zich hier vrij in gaan voelen. Deze serie is bedoeld voor kinderen die graag meer Engels willen leren en/of kinderen die de keuze voor tweetalig onderwijs nog moeten maken.

In het voorjaar start een serie lessen die specifiek gericht is op kinderen uit groep 8 die naar tweetalig vervolgonderwijs zullen gaan om hen te helpen bij een soepele overstap. In de lessen zal aandacht worden besteed aan woordenschat rondom vakken die ze straks op de middelbare school in het Engels zullen krijgen. Naast spreekvaardigheid wordt ook aandacht besteed aan de schrijfwijze.

Beide series bestaan uit 10 lessen. Het is zowel mogelijk om beide series te volgen of slechts 1 van de series.